Ethiopia: በቆሼ የደረሰውን አደጋ አስመልክቶ ከሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ (ሀሩንቲዩብ)

በኮሚቴው ሰብሳቢ ኡስታዝ አቡበክር አህመድ በቪዲዮ የተሰጠውን መግለጫ ይመልከቱ

Leave a Comment